Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel 18. novembrini 2021.

Väljatöötamise kavatsust tutvustav koosolek toimub 4. novembril 2021 kell 16.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel ja samal ajal ka Nõmme Linnaosa Valitsuse saalis (Valdeku 13, Tallinn), kui selleks Keskkonnaametile kirjalikult soovi avaldatakse.

Parandusettepanekud või vastuväited Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 18. novembriks 2021.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2022. a esimeses pooles.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Kristi Pai, tel 5695 8657 , kristi.pai@keskkonnaamet.ee; Riina Kotter, tel 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee (ajavahemikus 25.10–29.10)

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse dokumendiga saate tutvuda SIIT.