Kultuurkapitali ülesanne on toetada:

  • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte
  • loomingulisi ühendusi
  • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
  • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
    •kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  • silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi

Jaotiste loend: link

Ekspertgruppide loend: link

Sihtkapitalide loend: link

Taotluste otsing konkreetse jaotise alt sihtkapitalide järgi – näide: link

Sama, ekspertgrupi järgi: link

Eralduste otsing sama loogika järgi – näiteks: link

Kirjavahetuse päringus juurdepääsupäringu aluste loend: link

Kirjavahetuse päringusüksuste ja sarjade loend: link

Kirjade enda päring – näiteks: link

Konkreetse kirja metaandmete ja manustatud faili päring – näiteks: link (failid ei pruugi olla enam kättesaadavad seoses vahepeal toimunud serveri kolimisega).

Protokollide päringus üksuste ja sarjade loend: link