Läti ja Eesti hakkavad kokku sobitama oma geodeetilisi süsteeme

Eesti ja Läti hakkasid esimest korda kokku sobitama mõlema riigi piiriala koordinaat- ja kõrgussüsteeme. Maa-amet ja Läti ruumiandmete infoagentuur teevad kumbki oma riigi piirist kuni 40 kilomeetri laiusel alal põhjalikke geodeetilisi mõõtmisi.