Põhiseaduskomisjon otsustas välismaalaste seaduse riigikogu ette saata

Põhiseaduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud nn välismaalaste seaduse eelnõu riigikogu täiskogu istungile esimeseks lugemiseks 21. oktoobril ja tegi ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. november.