Töörühm pakkus tuumajaama võimaliku asukohana välja 16 paika

Ruumianalüüsi töörühm avaldas vahearuande, milles pakub välja 16 potentsiaalset asukohta tuumajaama rajamiseks, mis kõik jäävad rannikule. Konkreetseid kohanimesid töörühm veel välja ei toonud.