Astangu – Mäeküla kaitseala moodustamise teemal toimub avalik arutelu

Astangu – Mäeküla kaitseala moodustamise teemal toimub avalik arutelu
Haabersti
Elina Rannaste

R, 02/09/2022 – 11:22
„Astangu ja Mäeküla tulevasel kaitsealal on esindatud hulgaliselt väärtuslikke taimi ja loomi, eriti tähelepanuväärne on Eestis üks suurimaid nahkhiirte pesitsuskohti Astangul. Kaitsealade moodustamisega soovime paremini aidata unikaalsete ja liigirikaste looduskoosluste säilitamisele, seda enam, et piirkonnad on Tallinna piires erakordsed. Riigi valikuline suhtumine Tallinnas moodustavatesse kaitsealadesse näitab, et linn peab ise astuma otsustavaid samme linnalooduse säilitamisel ja kaitsmisel. Liigirikkuse säilitamine on üks linna rohelistest arengueesmärkidest ning on hea meel astuda järjekordne samm just nüüd, Tallinna Euroopa Rohelise pealinna aasta eel,“ sõnas abilinnapea Vladimir Svet.   

Astangu-Mäeküla looduskoosluste kohaliku kaitse alla võtmise algatas Tallinna linnavalitsus tänavu juunis, 1. juulist kuni 15. augustini toimus dokumentide avalik väljapanek, mil sai Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saabus 18 isikult. Kuna kaitsealade moodustamine puudutab ka kohalikke kogukondi, on nad oodatud avalikule arutelule, kus tutvustatakse saabunud tagasisidet ja otsitakse nii looduse kui ka inimestega arvestavaid lahendusi.
Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov lisas, et Astangu-Mäeküla piirkond on üks Harjumaa rohevõrgustiku tuumaladest, kus ristuvad viies suunas kulgevad rohekoridorid. „Seal esinevad liigirikkad soised metsad, pangametsad ja looniidud, mis on elupaigaks paljudele liikidele. Liigirikkus muudab piirkonna oluliseks ka loodushariduslikust aspektist ning kunagise talumaastiku ja militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid,“ rääkis linnaosavanem.

Astangu-Mäeküla piirkonda riikliku looduskaitseala moodustamiseks tegi ettepaneku riigi Keskkonnaamet 2010. aastal. Kaheksa aastat hiljem otsustasid Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet looduskaitseala rajamise plaanist loobuda ning moodustada väiksele alale püsielupaik I ja II kaitsekategooria liikide kaitseks. Otsus sai teoks juunis 2021, kuid kaitse alla võeti vaid II kategooria nahkhiirte talvituskohad ning kolm I ja II kategooria taimeliiki. Märtsis 2021 esitati Tallinna linnavalitsusele 45 kodaniku allkirjaga ettepanek Astangu-Mäeküla kohaliku kaitseala moodustamiseks. Sama aasta oktoobris viidi Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel läbi ekspertiis metsa kaitse alla võtmise eelduste ja põhjendatuse kohta. Ekspertiisi viis läbi OÜ Tirts & Tigu ekspert, kes leidis, et looduskaitseseaduses sätestatud eeldused kohaliku kaitseala loomiseks on olemas ning ettepanek kaitseala moodustamiseks on põhjendatud.
 
haabersti
Astangu mets.jpg


Estonian

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga