Eesti Energia valmistab ette pumphüdroelektrijaama ehitust Ida-Virumaale

Rajatav pumphüdroelektrijaam aitab kaasa energiajulgeolekule pärast desünkroneerimist Venemaa energiasüsteemist. Jaam toimib võimsa salvestina ja soodustab taastuvenergia kasutuselevõttu.