Narva eestivenelased sooviks linnas näha rohkem eesti kultuuri

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö uuris, kuivõrd on Narva noorte enesekuvand seotud Narva linna ja kuivõrd Eesti riigiga. Otsest konflikti kahe identiteedi välja ei tulnud, samas selgus, et Narva noorte riigikuuluvuse identiteet on alles kujunemisjärgus ja linn võiks nende arvates ülejäänud Eestiga rohkem seotud olla.