Kevadkoristuse käigus veeti Tallinna tänavailt ära 5900 tonni prahti

Tänavuse kevadkoristuse käigus vedasid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning linnaosavalitsuste lepingupartnerid linnatänavatelt ära ühtekokku ligikaudu 5390 tonni pühkmeid ja 515 tonni olmejäätmeid. Tänavate pesuks kasutati üle 7250 tonni vett.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul alustas linn kevadkoristustega koheselt, kui ilmastikuolud seda võimaldasid. „Puhas linnaruum on oluline meie kõigi tervise ja heaolu huvides. Möödunud talv oli aga lumerohkusest tingituna eriti keeruline, mis tähendab ka seda, et tolmu tekitavaid materjale kogunes talvega tavapärasest rohkem. Samuti ei soosinud aprillis öösiti pidevalt null kraadi juures kõikunud temperatuur tänavate puhastust, kuid Tallinna päevaks tegime linna korda,“ ütles Svet.

Linna lepingupartneritel oli kevadkoristuseks väljas kogu 50 ühikust koosnev masinapark, sh imurid, pühkimismasinad, multifunktsionaalsed traktorit, kallurid ja pesurid. Lisaks veel 30 käsitööbrigaadi 70 inimesega.

Kevadpuhastuse käigus koristati ära talvised puistematerjalid, pühkmed ja muu praht puhastuspiirkonna sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, eraldusribadelt, piirete alustelt, postide ümbrustest, ühissõidukite peatustest, sildadelt, viaduktidelt ning haljasaladelt. Sellele järgnes sõiduteede, kõnniteede, jalgratta- ja jalgteede, parklate, treppide, ühissõidukite peatuste ootealade ning pinkide ja prügikastide, sildade ja viaduktide survepesu.

Käesolevaks hetkeks on linnatänavatel kevadpuhastus lõpuni viidud ning alanud on suvine hooldusperiood.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.