Delfi kiirtund: kuidas taastada usaldust võimude ja meedia vahel?

Tänane Delfi kiirtund arutleb huvitava olukorra üle, kuhu oleme sattunud. Nimelt saime valitsuse esindajalt Ilmar Raagilt vastu päid küsimuste eest, mida esitasime hiljutiste kaitsevägede õppuse ning võimaliku Vene luuretegevuse kohta. Kui vastutustundlikult peaks meedia käituma?