Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister teeb valitsusele ettepaneku keelata Yandexil taksoveo teenuse pakkumine Eestis

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt esitab valitsusele ettepaneku sanktsiooniseaduse alusel keelata ettevõttel Yandex NV taksoveo korraldamise, vahendamise ja muude nendega seotud teenuste osutamise Eestis. Sanktsiooni eesmärk on hoida ära Eesti kasutajate andmete kogumist ja ärakasutamist Venemaa luureteenistuste poolt.
Minister Andres Suti sõnul on riigisisese sanktsiooni kehtestamise oluliseks ajendiks hiljutine Venemaa otsus, et Yandex peab kohustuslikus korras jagama kogutavaid isikuandmeid kohalikule eriteenistusele. „Yandex NV teenuste kasutamiseks on vajalik anda ligipääs suurele hulgale isikuandmetele, mida töödeldakse ettevõtte Venemaal asuvates serverites. Sisuliselt võivad Venemaa eriteenistused ja poliitiline juhtkond kasutada ära Yandexi kasutuses olevaid andmeid ja ligipääsuvõimalusi ning see on märkimisväärne oht Eesti julgeolekule, eriti tänases poliitilises olukorras,“ rääkis Sutt. Sarnaseid hoiatusi on Eestis andnud ka nii Kaitsepolitseiamet kui Andmekaitse Inspektsioon. Vene meedia andmetel on Venemaal ettevalmistamisel ka uus eelnõu, mis kohustab takso tellimise teenuseid jagama eriteenistusega (FSB) tellimuse andmeid, sh sõiduki ja juhi asukohta.

Ettepaneku kohaselt oleks keelatud ettevõttel Yandex NV osutada Eestis taksoveo korraldamise ja vahendamise teenust, samuti oleks keelatud võimaldada otse või kaudselt Yandexil mainitud teenuste kättesaadavaks tegemist. MKM-i ja teiste riigiasutuste koostöös töötatakse välja lahendust, mis võimaldaks sanktsiooni siseriiklikult kõige tõhusamini rakendada ning piirata nii Yandex.Go sõidurakenduse kättesaadavust kui selle vahendusel teenuste pakkumist.

Yandexi näol on tegemist ühe Venemaa juhtiva äriühinguga, mis omab suurt rolli nii vene majanduses kui IT-sektoris. „Kuna ettevõte on tihedalt seotud vene võimudega, on meil täna tekkinud olukord, kus Yandex NV majandustegevusest võivad kasu saada Euroopa Liidu sanktsioonide all olevad isikud. Vene eriteenistust toetava ettevõtte tegevuse keelamine Eestis oleks üks täiendav meede Putini režiimi survestamisel ja annab ka selge signaali, et Venemaa võimuladvikuga seotud ettevõtetel ei ole Eesti turul kohta,“ rõhutas Sutt.

Kuigi ministri sõnul on sanktsioonid kõige mõjusamad, kui neid teha Euroopas ühiselt, on tänane ettepanek kehtestada Yandexi suhtes ka siseriiklik tegevuse keelustamise sanktsioon. „Eesti on teinud oma ettepanekud uute EL sanktsioonide arutelusse ja ootame EL-ülese lahenduse järel, kuid kiire mõju saavutamises peame selle teenuse kasutamist piirama esimesel võimalusel,“ lisas minister.


EST