Aas IEA tippkohtumisel: Teeme lisapingutusi, et kriis ületada

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas osales Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) energiaministrite tippkohtumisel Pariisis, mille peateemadeks olid energiajulgeolek ning kliimasõbralik energeetika areng kiirelt muutuvas maailmas.
„Peame tegema raskeid otsuseid ja lisapingutusi, et praegusest kriisist üle saada ning et me tulevikus kunagi enam sarnaste sündmustega silmitsi ei peaks seisma,“ sõnas minister Taavi Aas kohtumisel. Ta rõhutas, et imporditud fossiilkütuste vähendamine on praeguses julgeolekuolukorras kriitilise tähtsusega. „Kodumaised biokütused on näiteks Põhjamaade ja Balti riikide jaoks soojuse ja elektri tootmisel väga oluline alternatiiv, mida ei tohiks alahinnata. Vähem oluline pole ka elektriühenduste laiendamine liikmesriikide vahel, et parandada energiajulgeolekut kogu piirkonnas.“
Iga riik esitas ka oma ettepanekud teistele IEA liikmetele energiajulgeoleku suurendamiseks. „Kütuse ja gaasi ostmist inimõigustest ja keskkonnast mittehoolivatest riikidest tuleb võimalikult palju vältida ning energiajulgeoleku tagamiseks tuleks kasutada eelkõige kohalikes oludes kättesaadavaid taastuvaid energiaallikaid,“ sõnas minister. „Väga oluline võti on ka renoveerimine – majade ükshaaval energiasäästlikumaks muutmise asemel on seejuures efektiivsem keskenduda piirkondadele korraga ning selleks tuleks pakkuda ka vajalikke finantsmeetmeid,“ ütles Aas.
Lisaks kliimasõbralikule energeetikale ning julgeolekule arutati kriitiliste maavarade teemal, mille olulisus nullemissioonide suunal liikuvas maailmas aina kasvab, kuid mille tooraine pärineb peamiselt kolmandatest riikidest ning nõudlus aina suureneb. Kriitilisi maavarasid kasutatakse näiteks tuulikute generaatorites ja elektriautode akudes, mis mängivad rohepöördes olulist rolli, mistõttu leiti kohtumisel, et IEA liikmesriigid peaksid põhjalikumalt keskenduma kohalike maavarade uurimisele, et neid jätkuks uuteks roheinvesteeringuteks.
IEA tuli ministrite kohtumise ajaks välja ka 10 punkti plaaniga, kuidas iga riik saaks oma kütusetarbimist vähendada.
Minister Aas osales ka kahepoolsel kohtumistel Leedu energeetikaminister Dainius Kreivysega, kellega tuli teemaks gaasi ja elektri varustuskindlus, ning Rootsi energeetika- ja digitaalse arengu ministri Khashayar Farmanbariga, kellega arutati digilahendusi energeetikas. Soome töö- ja majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhi Riku Huttuneniga arutati Eestis hetkel päevakorras olevat LNG terminali rajamise ideed. Samuti rääkis minister Aas energiateemadel Ameerika Ühendriikide kliimasaadiku John Kerryga.
IEA (International Energy Agency) on OECD asutatud iseseisev agentuur, mis on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütusevaru valdkonna reguleerimise eestvedaja maailmas. Agentuuri liikmete vahel toimib tugev solidaarsus- ja koordinatsioonimehhanism naftakütuste varustuse kriisiolukordades. IEA pakub analüütilist teadmist, ligipääsu statistikakogumikele ning rahvusvahelist võrdlusandmebaasi lisaks vedelkütusele ka muudes energeetika valdkondades, eelkõige gaasisektoris, aga järjest enam ka kliimapoliitikas, taastuvenergeetikas, energiatehnoloogiate vallas ning elektrimajanduses.


EST