Relva- ja padrunimudelite andmete allikas on teenistus- ja tsiviilrelvade register. Avaldatud on tsiviilkäibes lubatud piiratud käibega tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite, nende modifikatsioonide andmed ning

Loe lisaks....

Pikaajalise viisa taotluste andmete allikas on viisaregister. Avaldatud on Eestile esitatud pikaajalise viisa taotlused (D-viisa), sh tähtajalise elamisloa lõppemisest tuleneva Eestis viibimise aja vormistamine pikaajalise

Loe lisaks....

Relva- ja padrunimudelite andmete allikas on teenistus- ja tsiviilrelvade register. Avaldatud on tsiviilkäibes lubatud piiratud käibega tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite, nende modifikatsioonide andmed ning

Loe lisaks....

Isikut tõendavate dokumentide taotluste allikaks on isikut tõendavate dokumentide andmekogu. Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 1 järgi on isikut tõendav dokument riigiasutuse poolt

Loe lisaks....

Kodakondsuse saamise ja taastamise taotluste allikaks on Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu. Eesti kodakondsust saab taotleda pikaajalise elaniku elamisloaga või alalist elamisõigust

Loe lisaks....

Lühiajaliste töötamiste taotluste allikaks on välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu. Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis (näiteks viisa või viisavabaduse

Loe lisaks....

Elamislubade taotluste allikaks on elamislubade ja töölubade register. Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus. Elamisluba võib olla tähtajaline või

Loe lisaks....

Elamisõiguste taotluste allikaks on elamis- ja töölubade register. Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida

Loe lisaks....

Kultuurkapitali ülesanne on toetada: kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid kunsti- ja sporditegelaste

Loe lisaks....