Kultuurkapitali ülesanne on toetada: kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid kunsti- ja sporditegelaste

Loe lisaks....

E-koolikott.ee koondab kokku õppematerjalide, kogumike ja autorite metaandmed ja teeb need kättesaadavaks 5-tärni avaandmetena. Igal objektil on oma URI, millele pöördudes väljastatakse objekti sisu nii

Loe lisaks....

E-koolikott.ee koondab kokku õppematerjalide, kogumike ja autorite metaandmed ja teeb need kättesaadavaks 5-tärni avaandmetena. Igal objektil on oma URI, millele pöördudes väljastatakse objekti sisu nii

Loe lisaks....

E-koolikott.ee koondab kokku õppematerjalide, kogumike ja autorite metaandmed ja teeb need kättesaadavaks 5-tärni avaandmetena. Igal objektil on oma URI, millele pöördudes väljastatakse objekti sisu nii

Loe lisaks....

Statistiline ülevaade tulekahjudes hukkunutest Eestis. Võimalik on eristada erinevaid aastaid ja kuid, maakondi, hoonete liike ja tulekahjude tekkepõhjuseid. Andmed aastast 2010.

Loe lisaks....